عراقی ها در مشهد

کل اخبار:1
  • آن ور مرز عراقی‌ها با چماق از ایرانی‌ها استقبال می‌کردند!

    آن ور مرز عراقی‌ها با چماق از ایرانی‌ها استقبال می‌کردند!

    دفعه قبل یعنی چند سال پیش که رفته بودم عراق، نوع برخوردها پنجاه-پنجاه بود. یعنی هم برخوردهای خوب دیدم و هم رفتارهایی که چندان مناسب نبودند. این بار هم به مدد تبلیغات چند ماهه اخیر در فضای مجازی با این پیش زمینه رفتم که اوضاع خراب و شکرآب است. با گارد بسیار بسته‌ای وارد این کشور شدم و حتی پیش خودم فکر می‌کردم که آن ور مرز عراقی‌ها با چوب و چماق منتظر ایستاده‌اند برای استقبال از ایرانی‌ها! واقعا چنین تصوری داشتم!