آرش لاهوتی

کل اخبار:1
  • نگاهی به چند فیلم مهم جشنواره

    نگاهی به چند فیلم مهم جشنواره

    او که حتی حاضر نیست نیازهای عاطفی و جنسی شوهرش را برآورده کند چرا از ارتباط پنهانی او با یکی از زنان کارگر باغ غافلگیر می‌شود و دخترک را از کار اخراج می‌کند. وزن این زن آنقدر در فیلم سنگین است که نه تنها شوهر او بلکه همه زنان زحمتکش کارگر باغ که او با آن‌ها رفتار مستبدانه‌ای دارد، تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند