• کد خبر: 17725

آمازون بار دیگر در آتش

شروع مجدد آتش سوزی دربخش برزیلی جنگل‌های آمازون این بار تهدید جدی برای این جنگل‌ها به حساب می‌آید چرا که هنوز این جنگل‌ها از آتش سوزی سال ۲۰۱۹ احیا نشده اند. در تصاویر روز عکس هایی از آتشسوزی آمازون را ببینید.

آتشسوزی در آمازون

آتشسوزی در آمازون

آتشسوزی در آمازون

آتشسوزی در آمازون

آتشسوزی در آمازون

آتشسوزی در آمازون

آتشسوزی در آمازون

برچسب‌ها