• کد خبر: 17626

اعتراضات گسترده در لبنان

روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹(۸ اوت ۲۰۲۰)، صدها نفر در لبنان ، چهار روز بعد از انفجار بندر بیروت، به خیابان‌ها ریختند، آنها در حالی که به‌صورت سمبلیک حلقه‌های طناب دار در دست داشتند، علیه دولت و سیاستمداران کشور که آنها را مسئول این انفجار بزرگ می‌دانند شعار دادند.

اعتراضات لبنان

اعتراضات لبنان

اعتراضات لبنان

اعتراضات لبنان

اعتراضات لبنان

اعتراضات لبنان

اعتراضات لبنان

اعتراضات لبنان

اعتراضات لبنان

برچسب‌ها