• کد خبر: 14979

نقشه سازمان جهانی بهداشت WHO در مورد کشورهای درگیر با ویروس کرونا

نقشه سازمان جهانی بهداشت WHO که ایران را هم وارد کشورهای درگیر با ویروس کرونا

رویکردامروز نقشه سازمان جهانی بهداشت WHO که ایران را هم وارد کشورهای درگیر با ویروس کرونا نشان میدهد:

مصر ۱ نفر
امارات ۹ نفر
ایران ۱۳ نفر

برچسب‌ها