کد خبر: 9307
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
جدیدترین قیمت گوشی هوشمند

جدیدترین قیمت گوشی‌های موبایل در بازار را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

رویکرد امروز مشاهده قیمت گوشی های موبایل

Samsung – سامسونگ
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy M۱۰ – ۱۶ ۱,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M۱۰ – ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M۲۰ – ۳۲ ۲,۲۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M۲۰ – ۶۴ ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M۳۰ ۳,۳۲۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C۷ Pro ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C۹ Pro ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Pro ۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۵ ۲۰۱۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۶ ۲۰۱۸ – ۳۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۶ ۲۰۱۸ – ۶۴ ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۶ Plus ۲۰۱۸ – ۳۲ ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۶ Plus ۲۰۱۸ – ۶۴ ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۶ s ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۷ ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۸ ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸s ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۸ – ۳۲ ۳,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۸ – ۶۴ ۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ – ۳۲ ۳,۸۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ – ۶۴ ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸ Star ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۹ ۲۰۱۸ ۴,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۱۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۱۰ s ۱,۹۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۲ Core ۱,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۲۰ ۲,۱۴۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۳۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۴۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۵۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۶۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۷۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸۰ ۶,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۸ ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۸ Plus ۶,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ – ۶۴ ۶,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ – ۱۲۸ ۷,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ – ۲۵۶ ۷,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ Plus – ۶۴ ۷,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ Plus – ۱۲۸ ۷,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ Plus – ۲۵۶ ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۱۲۸ ۹,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۵۱۲ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰e ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ ۵G ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۹ – ۱۲۸ ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۹ – ۵۱۲ ۹,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۱۰ – ۲۵۶ ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۲۵۶ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۵۱۲ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۲ ۲۰۱۷ ۱,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ – ۳۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ Plus – ۱۶ ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ Plus – ۳۲ ۲,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ Core ۱,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ Core – ۳۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۵ ۲۰۱۷ ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۶ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۶ Plus – ۳۲ ۲,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۷ Prime ۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۷ Core – ۳۲ ۱,۸۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۷ Pro ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۷ Duo ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۸ – ۳۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۸ – ۶۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Apple – اپل
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Apple iPhone ۸ . ۶۴ ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۸ . ۲۵۶ ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۸ Plus . ۶۴ ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۸ Plus . ۲۵۶ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone X – ۶۴ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone X – ۲۵۶ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۶۴ ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۱۲۸ ۹,۹۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۲۵۶ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۶۴ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۲۵۶ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۵۱۲ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۶۴ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ . ۶۴ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ . ۱۲۸ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ . ۲۵۶ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro . ۶۴ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro . ۵۱۲ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۶۴ ۱۷,۳۵۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۵۱۲ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
Huawei – هواوی
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Huawei Y۳ ۲۰۱۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۱,۴۵۰,۰۰۰
  Huawei Y۵ Prime ۲۰۱۸ ۱,۳۲۰,۰۰۰
  Huawei Y۵ lite ۲۰۱۸ ۱,۱۴۰,۰۰۰
  Huawei Y۶ ۲۰۱۸ ۱,۴۵۰,۰۰۰
  Huawei Y۶ ۲۰۱۹ ۱,۵۵۰,۰۰۰
  Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۸ ۱,۵۵۰,۰۰۰
  Huawei Y۷ ۲۰۱۹ ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۸ ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۷ Pro – ۲۰۱۹ ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۹ ۲۰۱۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۹ ۲۰۱۹ ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei nova ۳ ۵,۴۵۰,۰۰۰
  Huawei nova ۳i ۳,۱۵۰,۰۰۰
  Huawei nova ۳e ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei nova ۴ ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Huawei P۳۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei P۳۰ Pro – ۱۲۸ ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei P۳۰ Pro – ۲۵۶ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
  Huawei P۳۰ lite ۳,۲۵۰,۰۰۰
  Huawei Mate ۲۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰
  Huawei Mate ۲۰ Pro ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor View ۲۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۸X – ۶۴ ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۸X – ۱۲۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۸X Max ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۷s ۱,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۷A ۱,۷۸۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۸C ۲,۲۵۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۱۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۱۰ Lite ۶۴ ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Huawei P smart ۲۰۱۹ ۲,۵۵۰,۰۰۰
  Huawei Honor Play ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor Play ۸A ۲,۰۰۰,۰۰۰

منبع:اقتصاد۲۴

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

پربازدیدترین

آخرین اخبار

پربحث‌ترین